Asp på våren

Asp är en vacker och livlig fisk, som med rätta kan kallas den mest effektiva jägaren av dammar och i kombination en av de mest önskade troféerna hos en spinnande spelare. Asp jakt är en spännande, byte och mycket atletisk aktivitet. När allt kommer omkring, för att fånga asp bör överensstämma med alla de element som ingår i denna jakt.

På våren för att fånga asp på våren, bör det komma ihåg att trots den svällande hungersnöd, grumlighet och buller i floden, är asp en försiktig ridfisk med utmärkt syn och hörsel. Ett felaktigt steg, överskottsbrus på stranden kan förstöra fisket från början. Som en förberedelse för fiske bör allt tänkas. För det första borde fiskarnas kläder ha en skyddande färg, och för det andra är polariserande glasögon ett viktigt tillägg. I många fall tillåter de fiskaren att betrakta "motståndaren" redan innan anfallet började. Och naturligtvis ska vi inte glömma att det på våren fortfarande är färskt på flodstranden.

Tack för asp

När det gäller tacklingen föredrar de att välja "snabba" fiskestavar i ett "snabbt" system med en längd på 2, 7-3 m med ett testområde på upp till 40 g för aspfiske. Denna kombination av egenskaper gör att du kan göra exakta långa kastar, vilket till stor del avgör framgången för allt fiske. Det rekommenderas att plocka upp spolen med en stor diameter på spolen. Växelkvoten spelar inte en avgörande roll. Och för att spara pengar fångar de flesta fiskare rullar med ett standardförhållande. Spolens stora diameter gör att du kan öka gjutområdet och mindre vrider linjen. Men spolens gång ska vara lätt.

Vad du ska rulla på en spole: monofilament eller fläta är en personlig fråga för fiskaren (deras jämförelse är här). Men det faktum att det är mycket bekvämare att använda en färgad lysrör är ett obestridligt faktum. När man rider på en häst är det mycket lättare att kontrollera betets gång med en sådan fiskelinje.

beten

Vad man ska erbjuda asp som bete är också en personlig fråga för fiskaren. Faktum är att på våren reagerar asp framgångsrikt på allt, inklusive vibrotail. Enligt många sportfiskare är asp lika försiktig som att det är dumt. Denna dumhet av hans manifesteras i fiskens önskan att jaga alla rörliga föremål som kommer i sikte, det viktigaste är att fiskaren tror på betet och korrekt erbjuder det till fisken. Men ändå är de mest populära oscillerande grannlåtarna med ett viktintervall på 10 till 25 g, och det är inte nödvändigt att en större chub biter på en större bauble.

Att köra wobblers med ett svepande spel och silverfärg har visat sig mycket bra. Naturligtvis är det mer bekvämt att använda flytande modeller. De kan låtas nedströms rakt fram "under näsan."

Var man ska leta efter asp på våren

En gång i dammet är det tillrådligt att observera fisken på avstånd. Detta innebär att det är helt onödigt att närma sig nära stranden, och i de flesta fall är det till och med skadligt (kom ihåg att asp är försiktig). Fiskens karakteristiska livsmiljöer är tydligt synliga på avstånd. Dessa är alla typer av bubbelpooler, fenderjets, gränserna för strömmen och stillastående vatten, strålar bakom fallna träd. I allmänhet, desto mer buller och förvirring i beteendet hos vatten - desto större är sannolikheten för stående asp.

Mycket ofta finner asp självt sin närvaro med karakteristiska skurar. Det är sant att de liknar den "asp-striden" som beskrivs i litteraturen. Det är snarare fiskekast längs gränsen mellan vatten och luft med vassa svängar.

Fiske taktik

Efter att ha upptäckt asp på våren genom skurar eller valt plats för sin möjliga parkering, bör den kastas uppströms. Detta beror på det biologiska inslaget i beteendet hos fisken i banan (det är känt att alltid stå huvudet mot vattenströmmen). Och om du serverar betet på detta sätt kommer det att upptäckas mycket snabbare.

För att asp ska plocka på våren räcker det att göra tre till fem poster. Och om den skattade biten inte händer kan du utan ånger flytta till en annan plats.

Om asp bite kan vara sammansatta psalmer. När det gäller känslomässigt tar hon först plats bland andra. Det kraftfullaste första slaget sker alltid oväntat. Om du inte håller fast staven, finns det en chans att tappa den. Friktionsskal, sedan kraftfulla ryck uppströms, och ibland följer sprutfontener hela överlevnadsprocessen. Det varar vanligtvis några minuter. Men i sådana ögonblick verkar tiden stoppa, och det verkar som om en evighet har gått, men detta gör trofén ännu dyrare.

Bästa tiden att fånga asp

Asp lekt mycket tidigt. Nästan efter gädda och ide. Med tiden sammanfaller detta med ögonblicket för den fullständiga rengöringen av floden från flytande is. Att leka i sig är kort. Under ungefär två till tre dagar släpps huvuddelen av fisken från äggen och börjar omedelbart utfodras. En intressant funktion noterades: ju närmare maj är, desto mindre är asp. De största exemplen finns vanligtvis från 10 till 20 april.

Vid tiden på dagen är den gynnsamma morgonen. För det första är själva morgonbiten mycket bättre än kvällen, och för det andra ökar sannolikheten för att denna plats ännu inte har "kammats".

Jag råder dig att läsa:

Asp på hösten

Asp senhöst

Gädda abborre på balancern